Doorgaan naar artikel

Brandbrief regio voor behoud internationalisering UM en Hogeschool

Internationale studenten in de Stationsstraat in Wyck

Inhoudsopgave

Vanuit de regio, UM, Zuid Hogeschool, centrumgemeenten en bedrijfsleven, wordt vandaag een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin wordt nogmaals gewezen op de kaalslag die dreigt als de toestroom van buitenlandse studenten beperkt wordt.

De Limburgse economie zou over een periode van vier jaar met 1 miljard euro kunnen krimpen, zo heeft onderzoeksbureau Panteia op verzoek uitgerekend.

Horrorscenario
De initiatiefnemers: "Afgelopen maanden beperkte de discussie over internationalisering zich grotendeels tot de instroom van internationale studenten, met name bij universiteiten en hogescholen. Inmiddels is duidelijk dat een rigoureuze stop op de instroom van internationale studenten volstrekt ongewenst is. Daarmee lijkt een horrorscenario van de baan. Zo’n stop zou namelijk desastreus zijn: als alle bacheloropleidingen bij de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool in de Nederlandse taal moeten plaatsvinden, dan leidt dat tot een permanent verlies van zo’n 4.500 banen en zorgt dat in een volgende kabinetsperiode (van 4 jaar) voor een daling van de Limburgse economie met bijna 1 miljard euro. Dat blijkt uit doorrekeningen door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool."

Demografische krimp
Een internationale oriëntatie gaat verder dan het toelaten van internationale studenten. Juist voor het bredere verhaal vragen de Limburgse organisaties nu aandacht. En ze roepen op om de Haagse of Randstedelijke bril af te zetten. Internationalisering is voor een regio als Limburg geen probleem, maar juist een oplossing. Bovendien doen de problemen die elders spelen zoals een ernstig tekort aan (studenten)huisvesting en overvolle collegezalen, zich in Limburg niet voor. Sterker nog, gemeenten in de regio zouden, vanwege de demografische krimp, meer studenten binnen hun gemeentegrens juist verwelkomen. Zoals in de brandbrief staat: “Limburg heeft 24% grens met Nederland en 76% grens met het buitenland. Dit maakt dat wij over grenzen heen moeten kijken om de leefbaarheid in de regio te vergroten. Kennisinstellingen en bedrijven in Limburg zijn mede vanwege de ligging in een grensregio, van oudsher sterk internationaal georiënteerd en spelen een belangrijke rol in de regio. Ze leveren een essentiële bijdrage aan de verdere sociaal-maatschappelijke, economische en culturele ontwikkeling van Limburg.”

Leefbaar
Ook het behoud van voldoende internationale studenten is essentieel voor de brede welvaart en de leefbaarheid in de regio, vervolgt de brief. “Wij – regionale overheden, bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsinstellingen – willen ons nog meer dan nu al het geval is ervoor inzetten om buitenlandse studenten na hun afstuderen voor onze regio te behouden. […] Een sterk onderwijsaanbod is voor onze inwoners een recht waar wij ons hard voor blijven maken. De instroom en het behoud van alle talent, jong en oud, is en blijft onmisbaar om onze regio concurrerend en leefbaar te houden.”

Laatste Nieuws

Ons nieuws is en blijft altijd gratis als je je inschrijft voor de gratis nieuwsbrief

Er is iets misgegaan. Probeer het later opnieuw

Bedankt voor uw aanmelding. Controleer uw e-mail om de inschrijving af te ronden