Doorgaan naar artikel

UM wil geen landen en regimes uitsluiten

Demonstranten eisen dat de UM alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Inhoudsopgave

De Universiteit Maastricht gaat geen landen en regimes uitsluiten van samenwerking. Een onderzoek naar de vraag of partners van de universiteit betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten, wordt beoordeeld aan de hand van de activiteiten van die bewuste partners.

(This human rights due diligence assessment will not take place at the level of a country or a regime, but only at the level of potential and actual partners and activities within a university cooperation.)

Systematisch
De UM oordeelt dat schendingen dan 'ernstig' en 'systematisch' moeten zijn. Dat zijn bijvoorbeeld voortdurende fysieke of mentale aanvallen tegen individuen of groepen en ze moeten veel meer zijn dan een incidentele schending.

A partner only becomes 'problematic' if the human rights violations are ‘serious’ and ‘systematic’.

Informatie
De vraag of er bij een bestuurlijke partner sprake is van ernstige en systematische schendingen van mensenrechten, wordt beoordeeld aan de hand van de beschikbare informatie. De UM gaat niet op de stoel van een rechter zitten.

Due Diligence
Dat is het beleid op de wat langere termijn. Zolang het wat de universiteit noemt Human Rights Due Diligence Assessment (onderzoek naar de mensenrechten) niet is uitgekristalliseerd en geformaliseerd is, wordt wel voor met name het Midden-Oosten al een tijdelijk besluit genomen.

Brandstof
"We willen op geen enkele manier bestuurlijk verbonden zijn aan instellingen waarvan later blijkt dat zij mogelijkerwijs levensbedreigende en mensonterende conflictsituaties van brandstof hebben voorzien. In dergelijke gebieden – te beginnen met een eerste focus op het conflict in het Midden-Oosten – waarin nu nog niet is vast te stellen hoe academische instellingen mogelijk bijdragen aan deze schendingen, bevriest de Universiteit Maastricht voorlopig de
bestuurlijke samenwerking. Concreet betekent deze bevriezing dat de UM de status quo met een instelling ‘vastklikt’ en dat er geen nieuwe samenwerkingsinitiatieven gestart worden."

De universiteit blijft ook tijdens de bevriezing inzetten op de dialoog. De samenwerking tussen wetenschappers onderling blijft ongemoeid.

Vredesproces
De academische samenwerking tussen wetenschappers wordt aangemoedigd met als doel om een vredesproces op gang te helpen. En zodra het mogelijk is, wil de UM ook in Gaza helpen weer een academische structuur op te zetten.

Laatste Nieuws

Ons nieuws is en blijft altijd gratis als je je inschrijft voor de gratis nieuwsbrief

Er is iets misgegaan. Probeer het later opnieuw

Bedankt voor uw aanmelding. Controleer uw e-mail om de inschrijving af te ronden